در این بخش می توانید چند نمونه کاشت مو مجموعه فولیمو را مشاهده کنید.
فولیمو با بیش از هفت سال تجربه و 1000 کاشت مو یکی از با تجربه ترین و معتبر ترین گروه های کاشت مو ,کاشت ریش و مزوتراپی در شهر مشهد است.
کاشت مو مشهد , کاشت ریش مشهد

 

کاشت موی سر

نتیجه کاشت مو بعد از 6 ماه

کاشت مو مشهد , کاشت ریش مشهد

 

کاشت موی سر

نتیجه کاشت مو بعد از 6 ماه

کاشت مو مشهد , کاشت ریش مشهد

 

کاشت موی سر

نتیجه کاشت مو بعد از 6 ماه