نام دسته: مقالات تقویت مو

مزوتراپی
مقالات تقویت مو

مزوتراپی مو چیست؟ همه ی انچه باید درباره مزوتراپی و فواید ان بدانید.

بدن و پوست انسان از سه لایه سلول های بنیادی مختلف تشکیل می گردد. اکتودرم، مزودرم، آندودرم “اکتودرم” لایه بیرونی پوست که اپیدرم هم گفته می شود. “مزودرم” به لایه میانی پوست و آندودرم لایه درونی پوست می باشد. پس مزو یعنی میانی و درم یعنی تزریق مواد به لایه میانی پس مزوتراپی مو یعنی درمان لایه میانی سر

اطلاعات بیشتر»
مزوتراپی
مقالات تقویت مو

مزوتراپی مو چیست؟ همه ی انچه باید درباره مزوتراپی و فواید ان بدانید.

بدن و پوست انسان از سه لایه سلول های بنیادی مختلف تشکیل می گردد. اکتودرم، مزودرم، آندودرم “اکتودرم” لایه بیرونی پوست که اپیدرم هم گفته می شود. “مزودرم” به لایه میانی پوست و آندودرم لایه درونی پوست می باشد. پس مزو یعنی میانی و درم یعنی تزریق مواد به لایه میانی پس مزوتراپی مو یعنی درمان لایه میانی سر

اطلاعات بیشتر»